வெரும் டவலுடன் இந்த பாட்டி செய்யும் காரியத்தை பாருங்கள்

Share With Your Friends

டிக் டொக்கில் shower challange என்று ஒன்று ட்ரெண்ட் ஆகி வந்தது . அது எப்படி என்றால் குளித்து விட்டு டவலுடன் வெளிய வந்து தனது கணவன் அல்லது போய்பிரெண்ட்க்கு முன்னர் டவலினை கழட்டி அவர்கள் என்ன ரியாக்சன் செய்கிறார்கள் என்று பார்ப்பது இந்த CHALLANGE.

இது மேற்கெந்திய நாடுகளில் தான் பிரபலமாக செய்யப்பட்டுள்ளது. இருந்தும் இந்தியாவில் டெல்லி போன்ற நகரத்திலுள்ள சில பெண்கள் செய்து வந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

தற்போது இந்த சலஞ்சினை 65 வயசு படி செய்யத்துள்ளார். தனது குளியல்யரையிலிடுந்து டவலுடன் தான் வெளிய வந்தார் அதனை பார்த்து வியந்து போகிறார் கணவர். இதனை பார்க்க செம்ம காமெடியாக உள்ளது .நீங்களும் பார்த்து உங்கள் நன்பர்களிடம் பகிந்து கொள்ளுங்கள்
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *