உடல் எடையை குறைக்கும் நம்ம ஊரு அரிசி.. ஆனால் இது சைனாவில் தடை !!!

Share With Your Friends

இன்று உடல் எடையை பற்றிய விழிப்புணர்வு வந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. அதனால் பலரும் பல விதமான வழிமுறைகளில் தங்கள் உடல் எடையை குறைக்க விரும்புகின்றனர். இதற்கு இயற்கை மற்றும் செயற்கையான வழிகள் உள்ளன.  அதிக அளவு உடல் எடை பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கும் என்பதுவே அது. சர்க்கரை வியாதி, ரத்தக் கொழுப்பு ரத்த அழுத்தம், குழந்தையின்மை என்று உடல் எடை அதிகரிப்பால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை அடுக்கிக்கொண்டே போகலாம்.

நாம் இப்போது பார்க்க போறது இயற்கை முறையில் எவ்வாறு நமது உடல் எடையினை குறைப்பது அதுவும் வெறும் அரிசியை கொண்டு உடல் எடையினை குறைக்க முடியும் . இவ் அரிசி சீனாவில் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. அனால் இது நம்ம ஊரு அரிசி வகைகளில் ஓன்றாகும்.
**உடல் எடை கூடுவதற்கான காரணங்கள்**
ஹார்மோன்கள் சுரப்பதில் பிரச்சனை.
தவறான உணவு பழக்கங்கள்.
பரம்பரை காரணம்.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *